فیلم سینما نیوز باسلام ما در این وبلاگ را برای اطلاع پیدا کردن بازدید کنندگان از فیلم ها و سریالهای شبکه نمایش خانگی و شبکه های صدا وسیما http://filmcinemanews.mihanblog.com 2019-08-19T16:13:16+01:00 text/html 2014-04-05T15:41:17+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین تا 15 خرداد 93 خداحافظ http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/388 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3366ff" size="5">با سلام </font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3366ff" size="5">با بر گزاری امتحان های نهای در&nbsp;20&nbsp;اردیبهشت ماه </font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3366ff" size="5">ای وبلاگ تا 15 خرداد ماه تعطیل می با شد و بعد با سایت فیلم سینما نیوز </font></p><p align="center"><font color="#ffcc33" size="5">در خدمت شما بازدید کنندگان محترم هستیم</font></p><p align="center"><font color="#ff6600" size="5">خدا نگهدار ...............</font></p><p align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></p><p align="center"><font size="5"></font>&nbsp;</p> text/html 2014-04-01T20:37:18+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین عناوین در بازار http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/387 <div style="text-align: center;"><strong><br><font style="font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 153, 0);" size="3">نقشه فرار</font><br><br></strong> </div><p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" alt="http://www.filmdispenser.com/wp-content/uploads/2013/10/Escape-Plan.jpg" src="http://www.filmdispenser.com/wp-content/uploads/2013/10/Escape-Plan.jpg" height="270" width="432"></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 153, 0);"><font size="4"><strong>بیهوشی</strong></font></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><img class="decoded" alt="http://qualitytimeonline.nl/wp-content/uploads/2013/06/Trance-Movie-2013-Wallpaper-HD.jpg" src="http://qualitytimeonline.nl/wp-content/uploads/2013/06/Trance-Movie-2013-Wallpaper-HD.jpg" height="270" width="427"></p> text/html 2014-03-24T15:32:15+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین یادگاری ................ http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/386 <p style="text-align: center;">یادگاری ...............</p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1370564349.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1370564349.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1370564349.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1361929386.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1361929386.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1361929386.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1347988885.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1347988885.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1347988885.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1385456141.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1385456141.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1385456141.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1402360840.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1402360840.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1402360840.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1418039269.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1418039269.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1418039269.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1353706160.jpg" src="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1353706160.jpg" _fcksavedurl="http://www.kooleshop.ir/upkoole/uploads/1353706160.jpg">&nbsp;</p><div align="center">&nbsp;</div><p align="center" style="text-align: center;">&nbsp;</p><p align="right" style="text-align: left;">&nbsp;</p><p align="center" style="text-align: left;">&nbsp;</p><p></p><div align="center"><font face="tahoma"><span>کارتون زبل خان یادتان هست ؟ </span></font></div><div align="center"><font face="tahoma"><span>همان شکارچی معروف ؟ آنموقع ها می گفتند زبل خان اینجا ، زبل خان آنجا ، زبل خان همه جا!!!</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma"><span>این کارتون دارای کیفیتی خوب با دوبله فارسی میباشد که در تمامی دستگاههای پلیر خانگی و کامپیوتر قابلیت پخش را دارد</span></font></div><p align="center"><span>زبل خان در بی خاصیت بودن و خرابکاری معروف بود !! به هرحال زبل خان هر چه بود ؛ هر جا که بود و هر کار کرد ؛ برای ما مشتی خاطرات از دوران کودکیمان به جا گذاشت که حالامی توانیم بادیدن شیرین کاریهایش دلی از عذا در بیاوریم !</span></p> text/html 2014-03-24T15:26:37+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم های چهارم فروردین http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/385 <h3 align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#cc6600" face="courier new,courier,monospace" size="5">&nbsp;شبکه نمایش</font></span></strong></h3><p align="center"><strong><font color="#ffcc33" face="courier new,courier,monospace">زندگی خصوصی والترمیتی</font></strong></p><p align="center"><font size="3"><img width="235" height="296" class="shrinkToFit decoded" alt="http://www.chicagonow.com/sarah-takes-on-movies/files/2013/11/The_Secret_Life_of_Walter_Mitty_1274874.jpg" src="http://www.chicagonow.com/sarah-takes-on-movies/files/2013/11/The_Secret_Life_of_Walter_Mitty_1274874.jpg"></font></p><p align="center"><font size="3">ساعت </font><font size="3">۲</font><font size="3">۳</font></p><h3 align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ff6600" size="5">........................................................................</font></span></strong></h3><h3 align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ff6600" size="5">شبکه پویا</font></span></strong></h3><p align="center"><strong><font color="#ff6600">&nbsp;<font size="4">هواپیماها</font></font></strong></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img width="340" height="212" align="bottom" alt="" src="http://www.designbolts.com/wp-content/uploads/2013/08/Disney-Planes_Movie_Wallpaper_Dusty.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></span></p><p align="center"><font size="5">ساعت ۲۱</font></p> text/html 2014-03-19T10:40:52+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین به ما بپیوندید http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/383 <A title="" href="http://filmcinemanews.mihanblog.com/message" target=_blank><IMG style="WIDTH: 675px; HEIGHT: 395px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/78996630684758584946.gif" width=1325 height=917></A> text/html 2014-03-19T10:00:16+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم سینما نیوز http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/376 <P align=center><FONT color=#cc66cc size=5>باسلام</FONT></P> <P align=center><FONT color=#33ff33 size=4>از امروز به مناسبت سال نو&nbsp; و شناخت بهتر وبلاگ ما اسم&nbsp; وبلاگ ما از <FONT color=#6633ff>فیلم های جدید</FONT> به</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=5>فیلم سینما نیوز </FONT></P> <P align=center><FONT color=#66ff99 size=4>تغیر یافت</FONT></P> text/html 2014-03-19T09:06:16+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم های چهارشنبه 28 اسفند http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/375 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=4 face="courier new,courier,monospace">شبکه نمایش<BR><BR></FONT><FONT size=3>تصادف</FONT></STRONG></P><STRONG></STRONG> <P align=center><BR><IMG alt=http://theactionelite.com/site/wp-content/uploads/2012/07/08733049947916688256.jpg src="http://theactionelite.com/site/wp-content/uploads/2012/07/08733049947916688256.jpg" width=265 height=380><BR><FONT color=#ff9900 size=4>ساعت17</FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2><FONT color=#00cccc size=5 face="courier new,courier,monospace">شبکه یک<BR></FONT><BR><BR></FONT><FONT color=#ffcc00 size=4>دنیای وارونه</FONT></STRONG></P><STRONG></STRONG> <P align=center><BR><IMG class=shrinkToFit alt=http://hype.my/wp-content/uploads/2012/06/Upside-Down-Poster.jpg src="http://hype.my/wp-content/uploads/2012/06/Upside-Down-Poster.jpg" width=234 height=349><BR><BR><FONT color=#ff6600 size=4>ساعت 16</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4><BR><BR>&nbsp;</P></FONT> text/html 2014-03-17T16:58:14+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین از پارس ویدیو در سراسر کشور http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/372 <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>رنجر تنها</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://cinemakhabar.ir/Picture/20121211183834_The-Lone-Ranger-2nd-Trailer-535x355.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2014-03-13T10:09:00+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین عید پیشاپیش مبارک........................ http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/371 <div class="text_align_center"> <p class="main-post" align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/11070798697289127048.gif"></p></div> text/html 2014-03-12T14:49:16+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین یادگاری............... http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/362 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT color=#ffcc00 size=3 face="courier new,courier,monospace">پسر شجاع</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT color=#ffcc00 size=2 face="courier new,courier,monospace"></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT color=#ffcc00 size=2 face="courier new,courier,monospace"><IMG style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 213px" src="http://kooleshop.ir/images/pesare%20shoja/pesare_shojaa_l_645382.jpg" width=232 height=190><IMG src="http://kooleshop.ir/images/pesare%20shoja/pesareshoja-zr.jpg"></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT color=#ffcc00 size=2 face="courier new,courier,monospace"></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT color=#ffcc00 size=2 face="courier new,courier,monospace">خلاصه داستان:</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT size=2 face="Courier New"></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#33ccff size=2 face="courier new,courier,monospace">این مجموعه، ماجراهای یک سگ آبی جوان و شجاع به نام چاک پسر شجاع را بازگو می کرد که لباس سرهمی آبی می پوشید. وقتی چاک و دوستان کوچکش به دردسر می افتادند، او معمولا به سراغ پدرش می رفت تا کمک بگیرد.</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT face=tahoma><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#ffff66><FONT color=#33ccff size=2 face="courier new,courier,monospace">تمام شخصیت های اصلی این مجموعه در فارسی با نام های کلی خوانده می شدند، از جمله: پسر شجاع ، خانم کوچولو ، خرس مهربون ، شیپورچی ، خرس قهوه ای و...</FONT> </FONT></FONT></SPAN></FONT></DIV> text/html 2014-03-12T14:34:30+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم های نوروزی شبکه 4 سیما http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/360 <P align=center><FONT color=#ffcc66 size=5 face="courier new,courier,monospace">اطلس ابری</FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><A id=attachment13634 href="http://forum.cinemacenter.ir/attachments/13634d1356300564-cloud-atlas-0081-20121015-96.jpg" rel=Lightbox_121067><IMG class=size_large title="برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید&#13;&#10;&#13;&#10;نام: Cloud Atlas-0081-20121015-96.jpg&#13;&#10;مشاهده: 634&#13;&#10;حجم: 120.5 کیلو بایت" border=0 alt="برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید&#13;&#10;&#13;&#10;نام: Cloud Atlas-0081-20121015-96.jpg&#13;&#10;مشاهده: 634&#13;&#10;حجم: 120.5 کیلو بایت" src="http://forum.cinemacenter.ir/attachments/13634d1356300564-cloud-atlas-0081-20121015-96.jpg"></A></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><FONT color=#ffcc00>فیلم چراغ های قرمز</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><FONT color=#ffcc00><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://filmmusicreporter.com/wp-content/uploads/2012/02/redlightssoundtrack.jpg" width=309 height=180></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><FONT color=#ffcc00>فراموشی</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><FONT color=#ffcc00><IMG class="aligncenter size-full wp-image-31378" alt="07-22-2013 04-01-10 AM" src="http://1pezeshk.com/wp-content/pics/2013/07/07-22-2013-04-01-10-AM.jpg"></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><FONT color=#ffcc00>این فیلم ها در نوروز<FONT color=#33cc00>1393 </FONT>از شبکه چهار سیما<BR></FONT><BR></P></FONT> text/html 2014-03-11T19:01:55+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم های نوروزی شبکه پویا............... http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/356 <P align=center><FONT color=#33cc00 size=4>انیمیشن گوفته قلقلی 2</FONT></P> <P align=center><FONT color=#33cc00 size=4>&nbsp;</FONT><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/50731248225870571385.jpg" width=279 height=392></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2014-03-11T19:01:55+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم های نوروزی شبکه پویا............... http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/354 <P align=center><FONT color=#33cc00 size=4>انیمیشن گوفته قلقلی 2 </FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/50731248225870571385.jpg" width=279 height=392></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#009900 size=6 face="courier new,courier,monospace">تربو</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.designbolts.com/wp-content/uploads/2013/07/Turbo-Wallpaper1.jpg" width=575 height=341></P> <P align=center><FONT color=#ffcc33 size=4 face="courier new,courier,monospace">سریال کنگ فو پاندا</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 611px; HEIGHT: 508px" onmouseover="document.getElementById('46466.jpg').style.display='block'" title="عکس هایی از کارتون پاندا کونگ فو کار" onmouseout="document.getElementById('46466.jpg').style.display='none'" alt="عکس هایی از کارتون پاندا کونگ فو کار" src="http://www.siteaks.com/uploads/gallerydir/4646/6.jpg" width=720 height=576></P> <P align=center><FONT color=#6633ff size=4 face="courier new,courier,monospace">دانشگاه هیولاها<BR></FONT><BR></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 417px; HEIGHT: 313px" title="نمادهای ایلومناتی در انیمیشن Monsters University" alt="نمادهای ایلومناتی در انیمیشن Monsters University" src="http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2013/10/89557658959001809802.jpg" width=558 height=313></P> <P align=center><BR>&nbsp;</P> text/html 2014-03-08T09:47:18+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین یادگاری ............... http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/351 <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace">سند&nbsp;باد</FONT> </P> <P align=center><IMG class=aligncenter title="دانلود کارتون بیاد ماندنی سندباد Sindbad ، قسمت 1 تا 10" alt="دانلود کارتون بیاد ماندنی سندباد Sindbad ، قسمت 1 تا 10" src="http://www.clip4u.in/animations/Clip4U.Org_SindBad.jpg" width=421 height=410></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="COLOR: #000000"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><FONT color=#ff6666 size=5></FONT></STRONG></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><FONT color=#ff6666 size=5>خلاصه داستان :</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #ff0000">&nbsp;</SPAN><FONT size=4><SPAN style="COLOR: #000000">سندباد</SPAN> یک انیمیشن ۵۲ قسمتی به کارگردانی فومیئو کوروکاوا که برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ اکران گردید . داستان این مجموعه بر اساس داستان سندباد است . سندباد در بغداد در اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد خورشیدی از طرفداران بسیاری برخوردار بوده است . سنباد که به گونه سَندباد هم نوشته می‌شود در فارسی پهلوی به معنای نیروی اندیشه همچنین به معنی بادی است که از سوی رود سند بوزد ولی جدا از این معنا سندباد بیشتر یک چهره داستانی کهن ایرانی است که از او به همراه لقب سندباد دریایی، سندباد دریانورد یا سندباد بحری نام برده شده‌است.............</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><FONT color=#ffcc00 size=4>..................................بیاد آن&nbsp; زمان ها............................. </FONT></SPAN></P> text/html 2014-03-08T09:38:07+01:00 filmcinemanews.mihanblog.com امیر حسین فیلم های نوروزی ..................... http://filmcinemanews.mihanblog.com/post/350 <P align=center><FONT color=#ff6666><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace">رنجر تنها</FONT> </FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://cinemakhabar.ir/Picture/20121211183834_The-Lone-Ranger-2nd-Trailer-535x355.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#ff6666 size=5>جک غول کش</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 298px" src="http://startfilm.ru/images/base/film/31_03_13/big_55787_giants_9l.jpg" width=397 height=298></P> <P align=center><FONT size=5><FONT color=#33cc00>این دو فیلم در نوروز </FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ffcc00>1393</FONT> <FONT color=#33cc00>از شبکه یک سیما بخش خواهد شد</FONT></FONT></P>